Τρίτη 3 Μαΐου 2016

Τέχνη
Εναι μορα το τεχνίτη
το μπειρου ργυραμοιβο,
ν ξανδραποδίζει τ κάλλος,
ν τ φέρνει στ μέτρα τς γς.

Ν πουλ κα ν μοιράζεται
τ διαφορά.

Ε.Μύρων, 1/2016